Konferencja w Berlinie

W dniach  13-14 maja 2023 roku nasi  lekarze – dr Kwiatkowska i  dr Czucha -Wołkowska – uczestniczyły w międzynarodowej konferencji 16th International Conference on ADHD pod nazwą „Is it possible to reduce the impact of ADHD and its associated comorbidities on a patient´s life?“ (tłum: Czy możliwe jest zmniejszenie wpływu ADHD i związanych z nim chorób współistniejących na życie pacjenta?) w Berlinie.

Była to niesamowita okazja, aby pogłębić wiedzę z  dziedziny rozpoznawania, terapii zaburzeń z kręgu hiperkinetycznych, a także świetna okoliczność do wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami i innymi specjalistami zajmującymi się tym zagadnieniem.

Nasz zespół

Monika Czucha-Wołkowska

lek. med. Monika Czucha-Wołkowska

Psychiatra
Monika Czucha-Wołkowska, specjalista psychiatra z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, doświadczenie kliniczne zdobywałam na stażach specjalizacyjnych w Klinice Psychiatrii w Gdańsku oraz ambulatoryjnie w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przez siedem lat pracowałam jako badacz w projekcie naukowym opracowującym biomarkery choroby afektywnej dwubiegunowej z objawami psychotycznymi i schizofrenii a w okresie 2017-2019 nad wpływem marihuany na funkcje poznawcze w Insitute of Living w Hartford Ct, .
demo-attachment-37-Subtraction-3

Podczas mojej pracy w Stanach Zjednoczonych bacznie się przyglądałam pracy moich mentorów psychiatrii, przysłuchiwałam się i zapamiętywałam ich wskazówki i wiedzę, aby móc lepiej i efektywniej pracować ambulatoryjnie z pacjentem. Podpatrywałam sposoby pracy wykorzystywane przez kolegów w USA i staram się je dostosować do warunków i naszej rzeczywistości lokalnej. Moim motto zawsze jest „ traktuj drugiego tak, jak sama chciałabyś być potraktowana przez innego człowieka”. Lubię pracę z człowiekiem, lubię się dokształcać i podnosić swoje kwalifikacje, aby być maksymalnie kompetentną i efektywną w pracy, którą wykonuję. Służę pomocą osobom z szerokiego spektrum wiekowego, nie mniej najbardziej komfortowo i najdłużej pracuję z dorosłymi, którzy szukają wsparcia w wyniku doświadczania dyskomfortu z powodu zmienności nastroju, objawów lękowych o różnej i bogatej symptomatologii (np. dolegliwości typu kołatanie serca, zmienności ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, uczucie kluchy w gardle, dolegliwości gastrycznych, różnego rodzaju parestezji w obrębie ciała ). Pomagam odzyskać równowagę rytmu snu i czuwania. Wiele innych objawów dyskomfortu psychicznego, które odbierają pacjentom radość życia, również leżą w centrum moich zainteresowań i kompetencji specjalistycznych.

Agnieszka Kwiatkowska

lek. Agnieszka Kwiatkowska

Psychiatra
Agnieszka Kwiatkowska, specjalista psychiatra z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego AMG, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Brałam udział w badaniach klinicznych leków przeciwdepresyjnych. Systematycznie podnoszę swoją wiedzę uczęstnicząc w sympozjach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych a także czytając literaturę naukową. Zajmuję się diagnostyką, profilktyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, staram się dobrać metody leczenia do jego problemów, schorzeń współistniejących i oczekiwań. Traktuję pacjenta jako partnera i cenię sobie jego zaangażowanie w proces leczenia. Współpracuję z psychoterapeutami w różnych nurtach. Udzielam porad rodzinom osób doświadczających chorób i zaburzeń psychicznych. W ostatnim czasie w dużo uwagi poświęcam zagadnieniom dotyczącym wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Oferuję konsultacje i pomoc osobom doświadczającym lęku przed zachorowaniem, osobom, które przeszły chorobę i dostrzegają u siebie zmiany psychiczne, pracownikom ochrony zdrowia, którzy są wyczerpani wielomiesięczną pracą na tzw. „pierwszej linii frontu” oraz osobom, które odczuwają dyskomfort psychiczny związany ze zmianą dotychczasowego życia.

demo-attachment-828-Subtraction-10
Marczulin

dr n. o zdr. Joanna Marczulin

Psycholog, psychoterapeuta
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym (certyfikat nr 709), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam studia magisterskie: wydział historii UG, psychologii UG i studia podyplomowe: psychologia kliniczna GUMed i psychoterapii poznawczo- behawioralnej SWPS, obecnie jestem w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej. W 2016 r zakończyłam studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i obroniłam tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Doświadczenie w pracy psychologa zdobyłam pracując na oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych dla dorosłych. Jako psychoterapeuta pomagam pacjentom pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Gdańska.
Swoje umiejętności i kwalifikacje podnoszę biorąc udział w konferencjach i warsztatach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam pacjentów:

 • – nieradzących sobie w stresie,
  – depresyjnych,
  – lękowych,
  – z zaburzeniami osobowości,
  – z zaburzeniami odżywiania,
  – z trudnościami w relacjach.
demo-attachment-828-Subtraction-10
IMG_3885

Magdalena Frukacz-Gromadzka

Specjalista psycholog kliniczny, Psycholog sportu
Magdalena Frukacz-Gromadzka, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psycholog sportu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie: psychologii sportu UG, psychologii klinicznej AM, diagnozy i terapii neuropsychologicznej UMCS. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, poradniach i oddziałach Wojewódzkiego Centrum Onkologii, dziennym oddziale psychogeriatrycznym. W 2010 roku uzyskałam nominację na psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Od ponad 17 lat jestem aktywna zawodowo, koncentrując się głównie na pracy z człowiekiem dorosłym w różnych obszarach jego kryzysu życiowego. Za sobą mam wieloletnie doświadczenie niesienia pomocy ludziom zmagającym się z objawami takich jednostek chorobowych jak: depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe. Współpracowałam z zawodnikami na różnym poziomie wyszkolenia sportowego (olimpijski, pro i amator) zarówno na zgrupowaniach, jak i stacjonarnie. Służę pomocą również rodzicom i opiekunom młodych sportowców. 

Cenię pracę opartą na twórczym myśleniu, z wykorzystaniem siły humoru, ale przede wszystkim wiem też, jak ważne jest wzajemne poznanie i dopasowanie się. Swój warsztat regularnie poddaję weryfikacji i ciągłemu kształceniu. 

Wierzę, że może być lepiej.

demo-attachment-828-Subtraction-10
Wrońska Anna

lek. Anna Wrońska

Psychiatra
Ukończyłam Akademię Medyczna w Gdańsku. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych w UCK w Gdańsku. Zdobyłam specjalizację z psychiatrii. Pracowałam także w Zakładzie Psychiatrii Biologicznej UCK w Gdańsku i w poradni zaburzeń snu. Ponadto zatrudniona byłam w poradniach zdrowia psychicznego. Od 2008 roku pracuje w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Aktualnie pełnię funkcję kierownika oddziału.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń afektywnych, lękowych, psychotycznych, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych na podłożu schorzeń somatycznych oraz organicznego uszkodzenia
mózgowia. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych w chorobach tkanki łącznej. Staram się podejść do pacjenta całościowo skupiając się nie tylko na dolegliwościach psychicznych, ale także na współistniejących schorzeniach somatycznych. Moja wiedza oparta jest o doświadczenia w pracy szpitalnej jak i ambulatoryjnej, konsultacje psychiatryczne w oddziałach somatycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, czytając najnowsze publikacje, książki z dziedziny psychiatrii i psychologii. Na codzień  współpracuję z psychologami. Bardzo ważnym celem dla mnie jest poprawa funkcjonowania pacjenta w środowisku rodzinnym jak i zawodowym.

demo-attachment-828-Subtraction-10
Anna Rzymska Milancej

lek. Anna Rzymska-Milancej

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta PTP
W 1997 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Potem przez dwa lata pracowałam jako lekarz pierwszego kontaktu, pogłębiając swoją wiedzę o człowieku jako całości i problemach, jakie mogą go trapić. Od 2000 roku zajmuję się psychiatrią: pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gdańsku i w poradniach zdrowia psychicznego w Gdańsku, Gdyni, Pucku i Pruszczu Gdańskim.

W roku 2006 uzyskałam tytuł specjalisty psychiatrii i od tego czasu prowadzę prywatną praktykę psychiatryczno-psychoterapeutyczną. W latach 2011-2017 współtworzyłam, a następnie kierowałam Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym NCM w Gdańsku. Aktualnie udzielam konsultacji w dziennych oddziałach psychiatrycznych.

W 2002 roku ukończyłam dwuletnie Szkolenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, a w latach 2004-2006 szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Moja praca psychoterapeutyczna jest nadzorowana przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2018 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oferuję fachową pomoc lekarsko-psychiatryczną. Prowadzę terapię farmakologiczną i psychoterapię w zależności od potrzeb pacjenta i postawionej diagnozy.

Ściśle przestrzegam zasad etyki lekarskiej. W związku z tym zwolnień lekarskich udzielam wyłącznie w uzasadnionych terapeutycznie przypadkach. Wszelkie zaświadczenia o stanie zdrowia sporządzam w oparciu o rzetelną diagnozę w odniesieniu do trwającej lub odbytej terapii.

Rejestracja

Umów wizytę